obiective şi activităţi

Obiectivele si activitatile din cadrul proiectului:

1. Identificarea acumularilor de apa dintre haldele de steril (Turcoaia, Valea Jiului, Brad, Raul Mare, Strei) si caracterizarea structurala a acestora

2. Analiza si prelucrarea rezultatelor preliminare

3. Evaluarea impactului apelor acumulate intre haldele de steril asupra panzei freatice si a ecosistemelor limitrofe

4. Biomanipulari experimentale in vederea stabilizarii ecosistemelor acvatice dintre halde si evaluarea preliminară a gradului de succes