echipa de cercetare

Lista membrilor echipei de cercetare:

Director proiect

Conf. univ. dr. Teodora Maria ONCIU

Responsabil ştiinţific proiect

Prof. univ. dr. Dan COGĂLNICEANU

Cercetători

Conf. univ. dr. Eugen TRAISTĂ

Conf. univ. dr. Daciana SAVA

Sef lucrări dr. Emilia DUNCA

Sef lucrări dr. Manuela Diana SAMARGIU

Preparator drd. Lorint Romulad CSABA

Cercetător principal III Adina RADU

Cercetător Mădălina IONICĂ

Student scoală doctorală Ciprian SAMOILĂ

Student masterat Adriana CIUREA