Prezentarea proiectului

Importanta ştiinţifică a proiectului

Relevanta ariei tematice in care se incadreaza tema propusa, in raport cu dinamica cercetarii stiintifice la nivel international

Haldele de steril constituie un exemplu al impactului antropic asupra zonei in care acestea sunt amplasate, creaza modificari de peisaj, prezenta lor ducand mai ales la reducerea biodiversitatii si simplificarea structurala a ecosistemului. In asociatiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate, structura populatiilor animale se modifica prin disparitia unor specii. Urmele de minereu din steril prezinta un caracter agravant (Durkin, Herrmann, 1996, Wolff, McKay, Norman, 2004).

Ecosistemele acvatice care apar in portiuni tasate ale suprafetelor de haldare se pot forma prin acumularea apei meteorice (direct sau ca urmare a siroirii pe versantii haldei), ori prin ridicarea apei din izvoare holocrene acoperite de steril. Datorita faptului ca in general sunt formatiuni efemere si doar unele primesc caracter permanent, au fost putin studiate (Forray, 2002), cercetarile fiind focalizate pe impactul apelor de siroire asupra ecosistemelor acvatice din proximitate (Forray, Hallbauer, 2000, Stanton 2000, Raforth, Johnson, Norman, 2000). Nu a fost abordata cercetarea diversitatii specifice in acest tip de ecosisteme stagnante, dinamica acesteia in timp si nici legatura acestor ape de suprafata cu panza freatica.

Importanta stiintifica a temei propuse si caracterul de cercetare fundamentala

Evaluarea periodica a stabilitatii haldelor de steril este un obiectiv prioritar al Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, constituind o cerinta a integrarii in Uniunea Europeana. Ca urmare si cunoasterea ecosistemelor acvatice ce se formeaza in zonele depresionare ale haldelor mai vechi de steril se impune cu necesitate pentru a evalua corect impactul asupra ecosistemelor limnice de suprafata din proximitate, dar mai ales asupra panzei din mediul hipogeu.

Prezentul contract isi propune sa studieze halde de steril de origini diferite si cu grade variate de toxicitate (exploatari de granit, carbune, metale neferoase, derocarile din bazinul Raul Mare si Strei), localizate la diferite distante fata de ecosisteme limnice (ape curgatoare ori lacuri). Caracteristicile geochimice ale substratului chiuvetei acestor acumulari, in corelatie cu parametri fizico-chimici a apei si cu cunoasterea diversitatii specifice furnizeaza date valoroase privind atat caracterul istoric al respectivelor ecosisteme si al asociatilor de organisme intalnite, dar mai ales ofera informatii privitoare la posibile surse de contaminare chimica si biologica a apei freatice in vederea realizarii unui control integrat al poluarii.

Rezultatele obtinute vor permite elaborarea unor metode si procedee de biomanipulare a lacurilor atat in vederea reducerii riscului de mediu pe care unele din acestea il pot pune, cat si pentru reabilitarea ecologica a zonei.

sus

Contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice

sus

Direcţii de cercetare promovate / consolidate

Au fost consolidate trei directii de cercetare: cunoasterea diversitatii specifice, ecologia zonelor umede si masuri de reabilitare ecologica a zonelor afectate de impactul antropic.

sus

Activitatea stiintifica a directorului de proiect in cadrul temei propuse

Directorul de proiect s-a implicat in urmatoarele activitati:

sus

Modul in care au participat membrii colectivului la realizarea proiectului:

sus

Modul in care au participat doctoranzii:

sus

Modul in care au participat studentii:

sus

Dezvoltarea resursei umane

Contractul a permis:

sus